Doç. Dr. Murat KOMESLİ Yaşar Üniversitesi

Dersler

(Dersler hakkında detaylı bilgi için bağlantı üzerine tıklayınız.)
SENG 452 Yönetim Bilişim Sistemleri
CENG-503 Anlamsal Mekansal Web (Yüksek Lisans)
CENG-536 Mekansal Karar Destek Sistemleri (Yüksek Lisans)
SENG-464 Coğrafi Bilgi Sistemleri
CENG-303 Veritabanı Sistemleri
CENG-208 Programlama Dilleri Kavramları
CENG-132 Bilgisayar Programlama
CENG-131 Programlamaya Giriş
CE-121 Bilgi Teknolojileri
VIT-121 Bilgi Teknolojileri
COMPE-103 Bilgisayara Giriş
COMPE-104 Bilgisayar ve Bilgi SistemleriDoç. Dr. Murat KOMESLİ Yaşar Üniversitesi