Doç. Dr. Murat KOMESLİ Yaşar Üniversitesi

Projeler

  • Avrupa Birliği Projesi, Leonardo da Vinci Programı, “Doğal Mirasın tanıtımı için Öğretim Stratejileri–EDUNATHER (www.edunather.avmap.gr)”, (2005-2009).

Proje Üyeleri: Tayfun Taner, Murat Komesli, Ahmed Rana, Ayselin Yıldız

Doğal Mirasın tanıtımı için Öğretim Stratejileri (EDUNATHER), Avrupa Birliği Projesi, Leonardo da Vinci Programı ile finanse edilen bir projedir. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Romanya ve Malta ülkelerinden birçok akademik ve uzman personelin görev aldığı uluslar arası bir projedir. Öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getiren pilot bir proje niteliğindedir.

Pilot proje, eğitim süreçlerine veb tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi ile yaklaşım sunmaktadır. Veb tabanlı CBS platformu, Yer Bilimleri alanında uygulanan bir öncü proje niteliğindedir.

Projenin amacı, birçok disiplinden elde edilen veriler (idari, topoğrafik, fiziksel, jeolojik, hidrolojik, jeomorfolojik, zirai, vb.) ile “on-line” bir mekansal veri tabanı geliştirmektir. “On-line” veritabanı bilgiyi sunma ve işleme görevini yerine getirmektedir. Aynı zamanda öğrencilere çoklu ortam uygulamaları ile zenginleştirilmiş e-öğrenme ortamı sunmaktadır.


Doç. Dr. Murat KOMESLİ Yaşar Üniversitesi